Tuesday, May 5, 2009

Novel Perlumbaan Kedua

Novel Perlumbaan Kedua
Puncak cerita atau klimaks dalam sesebuah novel menjadi perhatian pembaca kerana pada peringkat ini cerita akan berakhir atau menghampiri peleraian. Dalam novel yang saya kaji, iaitu “Perlumbaan Kedua”, klimaksnya ialah apabila Tuk Kura berjaya menewaskan Sang Arnab Putih dan akhirnya Tuk Kura mendapat sanjungan.
Watak utama dalam novel ini juga beroleh kejayaan pada peringkat klimaks. Tuk Kura telah beroleh kejayaan walaupun pada hakikatnya dia berjalan dengan lebih lambat jika dibandingkan dengan Sang Arnab.
Pembaca juga akan berasa puas apabila membaca novel pada peringkat ini. Contohnya, pembaca berasa puas kerana Tuk Kura yang cerdik berjaya menewaskan Sang Arnab yang sombong.
Novel Perlumbaan Kedua
Watak utama dalam novel yang saya kaji, iaitu “Perlumbaan Kedua” watak ialah Tuk Kura. Salah satu nilai murni yang dimiliki Tuk Kura ialah bijaksana. Misalnya, Tuk Kura dengan bijaksana telah menggunakan cangkerangnya yang keras untuk melambungkan diri dari satu batu ke satu batu untuk memenangi perlumbaan dengan sang arnab putih.
Tuk Kura juga memiliki nilai murni gigih berusaha untuk berjaya. Misalnya, Tuk Kura berusaha dengan gigih untuk mencapai kejayaan. Dengan kegigihannya itu, Tuk Kura akhirnya berjaya menewaskan Sang Arnab.
Selain itu, Tuk Kura memiliki nilai sabar dalam menghadapi sesuatu keadaan. Tuk Kura bersikap sabar ketika didera oleh suku-sakatnya sendiri. dia telah mengasingkan diri untuk mencari ketenangan.
Nilai lain yang dimiliki oleh Tuk Kura ialah berhemah semasa memberikan nasihat. Hal ini ditunjukkan apabila Tuk Kura menasihati cucu-cucunya agar hidup berdikari dan rajin menimba ilmu untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup.

No comments:

Post a Comment