Wednesday, May 6, 2009

NILAI BERTIMBANG RASA DALAM NOVEL

Salah satu nilai yang dikemukakan oleh pengarang dalam sesebuah novel ialah nilai bertimbang rasa.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan tiga peristiwa yang menunjukkan amalan nilai
bertimbang rasa.


Perlumbaan Kedua

Peristiwa : Bertimbang rasa menawarkan bantuan.
Huraian : Sang Gajah yang kasihan melihat Tuk Kura lambat bergerak kerana usianya lanjut menawarkan bantuan kepada Tuk Kura untuk menjinjiingnya ke puncak bukit semasa meninjau kawasan perlumbaan kedua.

Peristiwa : Bertimbang rasa dengan memberi cadangan.
Huraian : Tuk Kura dan anak-anak buahnya dalam perjalanan menuju ke padang rumput . Dalam perjalanan itu, Sang Gajah mencadangkan Tuk Kura dan anak-anak buahnya berhenti rehat kerana simpati melihat kesusahan dan keletihan Tuk Kura dan anak-anak buahnya. 25
Peristiwa : Bertimbang rasa dengan menawarkan bantuan menyampaikan pesanan.
Huraian : Sang Murai terserempak dengan Tuk Kura yang dalam perjalanan untuk menghimpunkan suku-sakatnya lalu Sang Murai menawarkan bantuan menyampaikan pesanan kerana Sang Murai berasa simpati terhadap Tuk Kura sedangkan Sang Murai boleh terbang lebih cepat dan dapat menyampaikan pesanan Tuk Kura dengan segera.

Peristiwa : Bertimbang rasa dengan memberi pandangan
Huraian : Sang Murai bertemu dengan Sang Kancil yang mencari Tuk Kura untuk menyampaikan cabaran Sang Arnab Putih.Sang Murai sangat kasihan melihat Sang Kancil yang keletihan dalam usahanya menjejak Tuk Kura lalu mencadangkan Sang Kancil mencari Tuk Kura di kawasan paya.

No comments:

Post a Comment