Monday, October 26, 2009

Teknik Menghasilkan Rumusan Berkesan

A. MENULIS PENGENALAN:

1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja. (tidak boleh ada perkataan ‘dan’ dalam pengenalan.

2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan:
* faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi
* langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan
* kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif
* ciri = sifat = bentuk
* masalah = halangan = cabaran = kekangan

3. Contoh:
1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat.

Pengenalan rumusan :
Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah.

2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan Bandar tersebut.

Pengenalan rumusan :
Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar.

3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan.

Pengenalan rumusan :
Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang.

4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada Negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pengenalan rumusan :
Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada Negara.

5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pengenalan rumusan :
Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak.


B. MENULIS ISI TERSURAT:

1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata dalam soalan. Jangan ubah)
2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja.
3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi)
4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda.
5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat.
6. Pastikan maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam I ayat.
7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat.

8. Contoh penggunaan ayat:

Contoh 1: Rumusan yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat)

-Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat.
-Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar.
-Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut.
-Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran.
-Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi.
-Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di Bandar.

Contoh 2 : Rumusan kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa)

-Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit.
-Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar.
-Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar.
-Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar.
-Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan.

9. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan)
Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undang-undang.
Sepatutnya : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang.

Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik.
Sepatutnya : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik.

10. Contoh :
Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya.

"Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. "

Isi tersurat :
-Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba.

Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi.

"Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah."

Isi tersurat :
- Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah.

Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya.

"Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara."

Isi tersurat :
- Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara.

Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya.

"Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. "

Isi tersurat :
- Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat.


C. MENULIS ISI TERSIRAT:

1. Berdasarkan kunci kata soalan yang kedua.
2. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga.
3. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga, jangan ambil sebagai isi anda.
4. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat.
5. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang, bahagian isi ini perlu ditambah.
6. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan)

7. Contoh :
Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi.

"Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah."

Isi tersirat :
- Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita.

Contoh 2 : Rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya.

Isi tersirat :
-Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani.

Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya.

"Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat."

Isi tersirat :
- Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya.

Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya.

Isi tersirat :
- Untuk mengatasi masalah ini, langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anak-anak memilih makanan yang seimbang.


D. MENULIS PENUTUP / ULASAN:

1. 3 aspek perlu ditulis iaitu:
i. siapa bertindak ii. apa tindakan iii. tujuan tindakan
2. Ayat mesti mengandungi perkataan berikut:
i. Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi
ii. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut
iii. supaya / agar
3. Ayat seharusnya berbunyi begini :

Contoh 1 :
Kesimpulannya, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan).

Contoh 2 :
Oleh itu, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan).

4. Contoh jawapan ulasan rumusan anda:
Contoh 1 :
Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya.

Ulasan rumusan:
Kesimpulannya, kerajaan dan masyarakat harus berganding bahu agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi.

Contoh 2 :
Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut.

Ulasan rumusan:
Oleh itu, ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang.

Contoh 3 :
Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi.

Ulasan rumusan:
Oleh hal yang demikian, para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah.

Contoh 4 :
Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya.

Ulasan rumusan:
Kesimpulannya, para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan.


Sumber: http://bmpmrspm.blogspot.com

Karangan Fokus

Karangan Contoh

Teknologi maklumat mendatangkan banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara. Anda ingin menyuarakan pandangan tentang kebaikan teknologi maklumat untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda. Tulis pandangan anda selengkapnya.
Jawapan contoh

Teknologi maklumat merupakan agenda baharu yang begitu diberi­kan oleh negara kita. Kerajaan telah mengambil langkah yang serius untuk menerapkan budaya teknologi maklumat kepada masyara­kat. Berbagai-bagai kempen dijalankan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi maklumat. Sejumlah peruntukan yang besar telah dilaburkan untuk tujuan itu. Berda­sarkan usaha dan iltizam kerajaan yang tinggi itu, nyatalah bahawa bidang teknologi maklumat mempunyai manfaat yang sangat besar kepada masyarakat dan negara ini.
Teknologi maklumat mampu menjadikan masyarakat negara ini sebagai sebuah masyarakat yang sentiasa peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia. Melalui kemajuan dalam bidang penyebaran maklumat, masyarakat negara ini tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan. Maklumat yang disalurkan amat pantas. Hanya dengan memiliki sebuah komputer peribadi yang disambung dengan perkhidmatan internet, masyarakat boleh mendapatkan maklumat dari selur­uh dunia. Mereka hanya perlu menggerakkan tetikus untuk mendapatkan maklumat terkini dalam sesuatu bidang. Contohnya masyarakat Malaysia boleh mengikuti pergolakan politik di Timur Tengah melalui skrin komputer mereka. Oleh itu penguasaan teknologi maklumat mampu menjadi masyarakat Malaysia sebagai masyarakat berinformasi.

Selain itu teknologi maklumat dapat meningkatkan mutu pendi­dikan negara kita. Kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan sekolah-sekolah bestari yang menjadikan teknologi maklumat sebagai teras pendidikan. Apabila terlaksana kelak, sumber rujukan yang utama bagi pelajar bukan lagi guru mereka. Guru akan dianggap sebagai pemudah cara. Segala proses pembelajaran dan pengajaran akan dikendalikan oleh komputer. Sumber rujukan pula adalah dari sumber-sumber multimedia. Pelajar perlu memiliki kemahiran untuk mengendalikan komputer dan mereka sendiri yang akan meneroka segenap bidang ilmu yang dipelajari oleh mereka. Malah seseorang pelajar boleh melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat tertinggi menggunakan media komputer. Contohnya penubuhan Universiti Tun Abdul Razak merupakan satu langkah ke arah penerokaan ilmu di ruang siber tanpa menghadiri kuliah secara lumrah. Dengan penubuhan universiti maya ini, mutu pendidikan negara meningkat setahap lagi ke arah kemajuan.
Teknologi maklumat juga mampu meletakkan negara kita se­tanding dengan negara-negara maju. Dalam zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur dengan pencapaian dalam bidang teknologi. Oleh yang demikian sebagai sebuah negara yang ingin mencapai status negara maju, Malaysia mestilah menitikberatkan bidang ini dan menjadikan kita berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan negara-negara maju. Oleh sebab itulah negara kita mengeluarkan belanja yang banyak untuk meningkatkan segenap aspek yang berkaitan dengan teknologiu maklumat. Contohnya negara kita telah melancarkan satelit teleko­munikasi kita sendiri yang dikenali dengan nama MEASAT 1 dan MEASAT 11. Baru-baru ini pula saintis Malaysia berjaya menghasil­kan satelit ringan yang dikenali sebagai Tiongsat-1. Dengan pelancaran satelit-satelit ini, kita mampu menempatkan diri setanding dengan negara-negara maju dalam bidang telekomunikasi. Jadi, jelaslah teknologi maklumat menjadikan negara kita setanding dengan negara maju.
Penekanan dalam kemajuan teknologi maklumat akan menggalakkan pemindahan teknologi secara langsung dan tidak langsung. Pembinaan Koridor Raya Multimedia telah membuka peluang pelaburan kepada syarikat-syarikat antarabangsa untuk beroperasi di sini. Dengan ini mereka akan memindahkan teknologi canggih ini untuk dipelajari oleh rakyat negara kita. Kerajaan tidak perlu membe­lanjakan wang yang banyak untuk menghantar pegawai untuk berkur­sus di luar negara. Selain itu dengan pemindahan teknologi ke negara kita lebih banyak pihak yang mendapat manfaat. Selain kerajaan mendapat hasil cukai, peluang pekerjaan telah disediakan untuk dimanfaatkan oleh penduduk tempatan. Oleh yang demikian, kemajuan teknologi dapat menggalakkan pemindahan teknologi ke negara kita.
Teknologi maklumat juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Perniagaan hari ini dijalankan melalui kaedah e-dagang atau perdagangan elektronik. Melalui kaedah ini peniaga tidak lagi perlu menyediakan ruang niaga yang besar dan memerlukan kos yang tinggi. Hal ini kerana pasaran dapat diperluas melalui internet. Pembeli dari dalam dan luar negara dapat melihat produk dengan hanya menekan tetikus, di samping membuat pesanan. Perdagangan cara ini ternyata lebih berkesan kerana menjimatkan masa dan tenaga pembeli. Peniaga pula hanya perlu meneliti skrin komputer untuk menjual barangan mereka. Contohnya Amazon.com merupakan sebuah syarikat penjualan bahan bacaan yang sangat terkenal dan telah membuktikan kejayaan dalam e-dagang ini. Natijahnya, teknologi maklumat dapat meningkatkan ekonomi negara.
Kesimpulannya, kita tidak harus ketinggalan untuk menguasai kemahiran teknologi maklumat kerana bidang ini akan terus berkembang dari semasa ke semasa. Sistem hidup manusia masa depan akan lebih bergantung kepada kemajuan dalam bidang ini. Malah pada masa kini pun, pergantungan manusia terhadap teknologi maklumat sememangnya tidak dapat dinafikan. Oleh itu, untuk memastikan wawasan negara untuk menjadi sebuah negara maju boleh direalisasikan dengan penguasaan dalam bidang teknologi maklumat. Sebagai rakyat Malay­sia, kita perlu menyokong usaha ini di samping menyediakan diri untuk mempelajari pengetahuan baru berkaitan teknologi maklumat agar kita tidak dianggap seperti katak di bawah tempurung.
(703 perkataan)

Panduan Karangan


Punca kenaikan harga barang di pasaran.

Pendahuluan

Kenaikan harga barang menjadi buat mulut masyarakat.

- membimbangkan semua pihak.

- disebabkan pelbagai punca.

Isi 1

- Pengeluaran barangan keperluan tidak dapat menampung keperluan pengguna.
- oleh sebab peningkatan bilangan penduduk yang mendadak.
- kilang penghasilan barangan tidak bertambah.

Isi 2
- Sikap peniaga yang mahu mengaut untung berlebihan.
- mereka menaikkan harga sesuka hati.
- menyorok barangan keperluan untuk menaikkan harga. Contohnya, kenaikan harga gula
dikaitkan dengan aktiviti peniaga menyorok bekalan gula.

Isi 3
- Pengeluaran terjejas akibat bencana alam.
- Taufan di negara jiran menjejaskan pengeluaran. Negara kita masih mengimport barang
keperluan.
- Banjir besar juga menjejaskan pengeluaran barang keperluan.

Isi 4
- Permintaan mendadak akibat musim perayaan.
- Terdapat banyak perayaan di negara ini. Contohnya hari raya, Deepavali, Krismas, dll.
- Pengguna memerlukan lebih banyak barang keperluan pada musim perayaan.
- Kekurangan barang menyebabkan harga meningkat.

Kesimpulan
Kenaikan harga barangan keperluan memang menyusahkan masyarakat.
Semua pihak mesti berganding bahu mengatasi gejala ini.
Pengawalan harga barang akan menjadikan kehidupan lebih sejahtera.

Drp : Laman Ghazali Lateh

PASUKAN RAGBI U18 KSAH 2009

KISAH SEEKOR ANJING


1. Satu pertandingan lumba lari antara sekumpulan anjing telah diadakan di tengah padang pasir Gurun Sahara. Oleh sebab jarak yang amat jauh, ditambah pula dengan cuaca yang teramat panas, maka kesemua anjing yang menyertai pertandingan itu tidak mampu sampai ke garisan penamat.
2. Namun demikian, terdapat seekor anjing yang kemudiannya ditemui mati, tidak jauh dari tempat penamat, hanya kira-kira 20 meter sahaja. Yang terlintas dalam fikiran kita tentulah anjing itu mati kerana kehausan ataupun keletihan yang melampau. Tetapi, di sebelah bangkai anjing itu, terdapat tompokan air yang bersih dan boleh diminum. Jadi, mengapakah anjing itu mati?
3. Jawapannya, anjing itu minum air itu terlalu banyak kerana kehausan. Persoalannya, adakah dengan minum air yang terlalu banyak akan menyebabkan anjing itu mati? Bukankah air yang banyak diminum boleh dikumuhkan atau dikeluarkan melalui kencing? Jadi, sekali lagi soalan ini gagal dijawab; mengapakah anjing itu mati?
4. Setelah dipost-mortem, didapati bahawa anjing itu mati kerana menghadapi komplikasi pundi kencing yang serius. Selepas minum air tersebut dengan banyaknya, anjing tersebut sepatutnya membuang air kencingnya. Namun begitu, anjing itu menahan kencingnya dan berusaha untuk tidak kencing.
5. Tahukah saudara mengapa anjing tersebut bertindak demikian?
6. Sifat tabie anjing ialah ketika hendak kencing, anjing itu akan mendekati objek seperti pangkal pokok atau batu besar untuk kencing di tempat itu. Sedangkan di padang pasir itu, tiada objek yang sedemikian, melainkan padang pasir yang luas terbentang. Oleh sebab itu, anjing itu sanggup menahan kencing hingga berasa sakit, dan akhirnya menemui ajalnya di situ.
7. Yang terlintas dalam fikiran saudara, mengapakah anjing itu tidak mahu kencing di tanah yang rata seperti di padang pasir itu? Adakah anjing itu tidak terfikir, begitu mudah untuknya membuang air kencingnya. Hanya melepaskan kencingnya di tanah rata itu, dan anjing itu akan terus hidup, dan pastilah anjing itu akan menang dalam lumba lari itu.
8. Sayangnya, itu jawapan kita. Jikalau seperti itulah yang difikirkan oleh anjing itu, nasibnya akan menjadi lebih baik, dan kemungkinan anjing itu tidak akan menemui ajalnya di situ. Tidak akan wujud masalah di situ. Apakah yang berlegar dalam fikiran anjing itu, sebenarnya?
9. Saudara, telah menjadi amalan “nenek moyang” anjing itu, sejak turun-temurun, zaman-berzaman, daripada generasi kepada generasi yang lain, anjing hanya akan kencing pada atau di atas objek atau benda lain seperti kayu, batu, atau pangkal pokok. Kerana tidak mahu mengubah cara lama, anjing itu akhirnya mati. Kerana tidak mahu melanggar amalan warisannya, biarpun kritikal situasinya dan sangat perlu, anjing itu menemui ajal.
10. Saudara, rasanya tidak perlu dijelaskan moral daripada cerita ini.
11. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya.” (ar-Raad, Ayat 11)

PANDUAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1


KATA-KATA HIKMAT YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM KARANGAN
/

01. Baik kaya adalah kaya hati, sebaik-baik bekal adalah takwa, seburuk-buruk buta adalah buta hati dan sebesar-besar dosa adalah berdusta
02. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.( Hamka).
03. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. (Home)
04. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu, tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu.
05. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan." (Surah al-Hajj:77)
06. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik, dan hanya Allah sahajalah tempat meminta pertolongan" (Surah Yusuf:18)
07. Berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu.
08. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. (Davey John Schwartz)
09. Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat.
10. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai.
11. Terbang bangau sepanjang hari, ke tasik jua akhirnya dicari.
12. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit.
13. Siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya; siapa yang banyak salah, hilanglah harga dirinya; siapa yang hilang harga dirinya, bererti dia tidak warak; sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. (Saidina Ali Abu Talib)
14. Sabda Rasulullah s.a.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu."
15. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok.
16. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. (Surah Al-Baqarah:214)
17. Kekitaan yang erat tiada yang berat.
18. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari.
19. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh.
Kesihatan yang hilang boleh diperoleh dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang.
20. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat, dibaling dengan batu dibalas dengan buah.
21. Tunjuk menjadi telaga budi, ajar menjadi suluh hati


sumber: Cikgu Zulkarnain (SMK Sacred Heart Sibu)
dipetik daripada : Cikgu Idris Saleh http://bmmaya.blogspot.com/

Fokus Karangan SPM 2009- Perpaduan


Sila rujuki Buku Teks Bahasa Melayu Tg. 5. Bacalah karangan contoh yang bertajuk `Amalan nilai-nilai murni untuk perpaduan'. Dengan berdasarkan karangan contoh tersebut, tema `perpaduan' berkemungkinan menjadi pilihan penggubal soalan.

(i) Bincangkan peranan ibu bapa untuk menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan ahli keluarga.

(ii) Bincangkan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

(iii) Tulislah rencana yang bertajuk `Perpaduan asas kegemilangan negara'.

(iv) Hasilkan sebuah cerpen yang bertemakan `Perpaduan' untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda.

(v) Huraikan peranan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan negara di dunia.

FOKUS: TEMA KARANGAN SPM 2009 (N)


Rakan guru dan pelajar perlu memberi perhatian terhadap tema karangan yang belum dikemukakan dalam mana-mana peperiksaan SPM antara tahun 2004 hingga 2009 (J). Antara tema tersebut ialah :

1. Pelaburan dan tabungan


2. Perpaduan antara kaum di Malaysia

3. Isu alam sekitar di Malaysia- tanah runtuh, hakisan tanah, banjir kilat, penebangan hutan secara tidak terkawal

4. Isu kemelesetan ekonomi dunia - masalah pengangguran
Atasi dengan cara bekerja sendiri/ berniaga.

5. Memulihara warisan bangsa - bangunan bersejarah,
permainan tradisional

6. Kepentingan mempelajari bahasa asing seperti Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin dan sebagainya - persaingan di pasaran pekerjaan.

7. Sistem pengangkutan - kelemahan pengangkutan awam, kemalangan jalan raya, kepentingan pengangkutan moden, keperluan lebuh raya.

8. Amalan membaca - kepentingan, cara-cara menggalakkan

9. Kesan alat komunikasi - telefon bimbit, internet

10. Pemanasan global- kerjasama antarabangsa untuk mengatasi masalah tersebut.


SUMBER: http://galusbm1.blogspot.com

RAMALAN SPM (NOVEL)


Soalan 4(b): Huraikan teknik plot yang digunakan dalam salah satu novel yang telah anda pelajari.

Jawaban:

Teknik plot penting untuk menyampaikan cerita di samping menarik minat pembaca. Antara teknik plot yang digunakan olch Abdullah Hussain dalam noveInya, Konserto Terakhir termasuklah teknik dialog. Sebagai contohnya, diwujudkannya dialog antara Hilmi dengan Hayati dan dialog antara Hilmi dengan Encik Bakar. Hayati telah memujuk Hilmi supaya makan setelah Hilmi dihukum oleh Datin Salmah. Manakala, Encik Bakar pula telah mengajar Hilmi mengenali not-not muzik.
Teknik pemerian pula digunakan oleh beliau untuk menceritakan sesuatu peristiwa secara langsung. Sebagai contohnya, pengarang menceritakan hal tentang Hayati yang belajar bermain piano dengan gurunya. Selain itu, pengarang telah menggambarkan watak Hilmi pada awal bab.
Teknik suspens terdapat juga dalam novel ini. Sebagai contohnya, Hilmi yang sepatutnya mengadakan persembahan agungnya di Dewan Tunku Canselor tidak hadir pada malam persembahannya, "Hilmi Potpuri" telah menyebabkan keadaan di belakang pentas menjadi kecoh. Kemunculan Hayati sebagai pengganti Himi telah menyebabkan para pembaca tertanya-tanya tentang hal yang akan berlaku kepada Hilmi yang terlantar di hospital.
Kemunculan Hayati secara mengejut dari London pada malam Pertunjukan Orkes Perdana menunjukkan bahawa Abdullah Hussain telah menggunakan teknik kejutan dalam ceritanya. Pembaca terkejut apabila melihat kemunculan Hayati di atas pentas sedangkan mereka menanti persembahan Hilmi.

TAJUK-TAJUK SPOT KOMSAS 2009


CERPEN
1. Annyss Sophillea
2. Lambaian Malar Hijau
3. Virus Zel Untuk Abah

DRAMA
1. Serunai Malam
2. Kerusi

PROSA KLASIK
1. Sabor
2. Pertarungan Tuah dengan Jebat

SAJAK
1. Duhai Pentafsir
2. Di Ruang Gemanya
3. Anak Lau
t4. Derita Pertama
5. Jalan jalan raya kotaku

PUISI TRADISIONAL
1. Pantun Kiasan
2. Seloka Pak Kaduk
3. Pantun Enam Kerat
4. Syair Kelebihan Ilmu

Drp : cikgu Anelyza

Fokus Soalan Tatabahasa SPM 2009

3(a) Membina ayat daripada frasa
3(b) Soalan tentang cakap ajuk/pindah/ ayat aktif/pasif/susunan ayat
3(c) Kesalahan Ejaan dan Imbuhan
3(d) Kesalahan Kata/istilah dan Kesalahan Tatabahasa
3(e) Mengemukakan peribahasa yang sama maksud / bina ayat

Daripada : cikgu Anelyza

Fokus Soalan Novel SPM 2009


1. Kritikan masyarakat
2. Perbandingan antara watak utama
3. Cabaran yang dihadapi oleh watak utama
4. Peranan watak
5. Binaan Plot-5P
6. Teknik Plot
7. Jenis watak
8. Keistimewaan watak
9. Unsur suspens
10. Cara pengarang menggambarkan watak
11. Cara pengarang menggarap nilai
12. Persoalan tentang kasih sayang dan tangungjawab yang terdapat dalam novel.
13. Faedah mempelajari novel

Daripada : cikgu Anelyza

Fokus SPM 2009 - Lambaian Malar Hijau


Soalan:
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

Daneng merenung jauh ke tengah danau biru.
"Cikgu kasihan melihat cara hidup masyarakatmu."
"Cikgu menganggap kami miskin, bukan? Bukan sahaja
cikgu, ramai orang luar yang simpati akan kami. Tetapi konsep miskin itu tidak ada dalam kamus kami. Seluruh hutan dan belantara ini, danau dan tanah ini, milik kami bersama, milik kami sejak berzaman. Hutan ini tidak membenarkan sebarang kekurangan kepada kami." Daneng bersuara dengan agak serius.
Kekaguman mengisi benak Jo sekali lagi melihat kepetahan anak muridnya itu berpidato. Tidak dapat disangkal lagi bahawa Daneng memang bijak dan mempunyai masa depan yang cerah jika diberi peluang. Keinginan untuk meneruskan niatnya terus membara.
"Tentu sekali! Belantara ini sememangnya satu anugerah.
Tetapi dunia sentiasa berubah. Kemajuan menerpa manusia.
(Antologi Anak Laut,Hal.94)

(i) Mengapakah Daneng menganggap masyarakatnya tidak miskin?
[3 Markah]
(ii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengubah persepsi masayarakat Orang Asli terhadap kehidupan mereka di negara kita?
[3 markah]
(iii) Senaraikan satu gaya bahasa inversi dan satu gaya bahasa personifikasi yang terdapat dalam petikan di atas? .
[4 markah]
Jawapan:
(i) Daneng menganggap masyarakatnya tidak miskin kerana mereka menganggap bahawa hutan dan belantara milik mereka.Selain itu, hutan tersebut menyediakan semua keperluan yang dikehendaki.
(ii) Usaha yang perlu dilakukan ialah kemudahan pendidikan untuk mereka hendaklah diperbanyak dan diperlengkap. Selain itu, kerajaan hendaklah membina petempatan yang mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap untuk mereka. Seterusnya, masyarakat tidak sepatutnya memiinggirkan mereka dalam apa-apa juga aktiviti atau program yang diadakan.
(iii) Gaya personifikasi dalam petikan ialah Kemajuan menerpa manusia.Contoh gaya bahasa inversi pula ialah Tidak dapat disangkal lagi bahawa Daneng memang bijak dan mempunyai masa depan yang cerah jika diberi peluang

daripada : Abdul Ghalib Yunus

ANALISIS SOALAN POPULAR PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI 2009


PROSA KLASIK

 1. Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya

 2. Pertarungan Tuah dengan Jebat

 3. Sabor


dari : bmspm.net

ANALISIS SOALAN POPULAR PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI 2009

A

PROSA MODEN

 1. Drama - Jangan Bunuh Rama-rama

 2. Drama - Serunai Malam

 3. Drama - Kerusi

 4. Drama - Puteri Li Po

 5. Cerpen - Annyss Sophillea

 6. Cerpen - Virus Zel Untuk Abah


dari : bmspm

ANALISIS SOALAN POPULAR PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI 2009

ANALISIS SOALAN POPULAR PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI 2009

RUMUSAN

 1. Alam sekitar - pemanasan global, kitar semula, melestari alam sekitar...

 2. Pendidikan - BM bahasa ilmu, kokurikulum, kepentingan subjek sejarah, pendidikan luar bilik darjah...

 3. Ekonomi - kegawatan ekonomi, kenaikan harga barang-barang...

 4. Kesihatan - wabak penyakit berjangkit, pendermaan organ...

 5. Perumahan - rumah terbengkalai...

dari : bmspm.net

Tuesday, October 6, 2009

Takwim Peperiksaan

Takwim Peperiksaan Tahun 2009

UPSR
Ujian Bertulis
8 - 10 September 2009

PMR
Ujian Bertulis
7 - 9 Oktober 2009

12-13 Oktober 2009

SPM
Amali
20 - 22 Oktober 2009

26 - 27 Oktober 2009
Ujian Bertulis
19 November - 16 Disember 2009

STAM
Ujian Lisan
13 - 24 Julai 2009
Ujian Bertulis
19 - 21 Oktober 2009

SPM (Ulangan)

23 - 24 Jun 2009

Sunday, October 4, 2009

FOKUS: TEMA KARANGAN SPM 2009 (N)

Rakan guru dan pelajar perlu memberi perhatian terhadap tema karangan yang belum dikemukakan dalam mana-mana peperiksaan SPM antara tahun 2004 hingga 2009 (J). Antara tema tersebut ialah :

1. Pelaburan dan tabungan

2. Perpaduan antara kaum di Malaysia

3. Isu alam sekitar di Malaysia- tanah runtuh, hakisan tanah, banjir kilat, penebangan hutan secara tidak terkawal

4. Isu kemelesetan ekonomi dunia - masalah pengangguranAtasi dengan cara bekerja sendiri/ berniaga.

5. Memulihara warisan bangsa - bangunan bersejarah,permainan tradisional

6. Kepentingan mempelajari bahasa asing seperti Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin dan sebagainya - persaingan di pasaran pekerjaan.

7. Sistem pengangkutan - kelemahan pengangkutan awam, kemalangan jalan raya, kepentingan pengangkutan moden, keperluan lebuh raya.

8. Amalan membaca - kepentingan, cara-cara menggalakkan

9. Kesan alat komunikasi - telefon bimbit, internet

10. Pemanasan global- kerjasama antarabangsa untuk mengatasi masalah tersebut.


SUMBER: http://galusbm1.blogspot.com

Tuesday, September 1, 2009

Rumusan Karangan STPM

Kekeliruan tentang Rumusan Karangan STPM

Bagi murid-murid Tingkatan 6 Bawah atau Prauniversiti Bawah, soalan rumusan mungkin masih mengelirukan mereka. Hal ini demikian kerana, murid-murid masih terpengaruh oleh soalan Rumusan SPM. Mereka lebih cenderung untuk mencari isi tersurat dan tersirat. Oleh itu, murid-murid perlulah membiasakan diri dengan soalan Rumusan STPM dan menyesuaikan format soalan Rumusan Karangan STPM.
Murid-murid hendaklah melupakan soalan Rumusan SPM dan memberikan fokus atau tumpuan terhadap Rumusan Karangan STPM. Dalam soalan Rumusan STPM, murid-murid perlu mencari Isi Utama, Isi Sokongan, dan Kesimpulan. Dalam soalan Rumusan SPM. murid-murid sudah diberikan fokus isi tersurat dan tersiratnya. Murid-murid juga perlu menulis pendahuluannya di samping kesimpulan yang perlu difikirkan sendiri oleh pelajar.
Bagi soalan Rumusan Karangan STPM pula, murid-murid tidak perlu memikirkan isi-isi tersiratnya. Semua isi, iaitu sama ada Isi Utama, Isi Sokongan atau Kesimpulan perlu dicari dan diambil daripada petikan yang disediakan. Perkara penting yang perlu diberikan penekanan oleh murid-murid ialah mencari Isi Utama yang tidak dinyatakan dalam soalan. Isi Utama mestilah dicari daripada perenggan pertama petikan.Selain itu, Isi Utama itu juga perlu penerangan dan penjelasan ringkas berdasarkan huraian dalam petikan.
Isi Sokongan pula perlu dicari dan diambil daripada perenggan-perenggan lain dalam petikan tersebut. Setiap Isi Sokongan juga memerlukan huraian atau penerangan ringkas. Kebiasaannya, terdapat 5 hingga 6 Isi Sokongan daripada setiap petikan Rumusan Karangan. Isi Sokongan merupakan isi-isi lain yang menyokong Isi Utama.
Setelah mendapat 5 atau 6 Isi Sokongan, murid-murid perlu mencari Isi Kesimpulannya pula yang terdapat dalam perenggan akhir petikan. Isi Kesimpulan juga memerlukan huraian atau penerangan ringkas yang perlu diambil daripada petikan.
Perbandingan antara Rumusan Karangan STPM dengan Rumusan SPM
1. STPM - Tiada fokus soalan
SPM - Ada fokus soalan
2. STPM - Tiada isi tersirat – semua isi ada dalam petikan
SPM - Ada isi tersirat
3. STPM - Ada isi Utama
SPM - Ada pendahuluan
4. STPM - Ada isi Sokongan
SPM - Ada isi tersurat dan tersirat
5. STPM - Ada isi Kesimpulan
SPM - Ada kesimpulan
6. STPM - Setiap isi perlu dihuraikan
SPM - Isi perlu ringkas dan padat
7. STPM - Jumlah perkataan 180 – 190 perkataan
SPM - Jumlah perkataan tidak melebihi 120 perkataan
8. STPM - Perlu ditulis dalam 3 perenggan
SPM - Tiada format khusus tentang perenggan
Daripada blog Cikgu Mohd Khir Kassim

Ulang kaji Komponen Sastera (Sajak) SPM 2009

Dengan berdasarkan analisis soalan komponen sastera yang telah dibuat oleh rakan guru Bahasa Melayu melalui blognya, iaitu Cikgu Mohd Zaki Hj. Awang Mat, terdapat 5 sajak lagi yang belum pernah ditanya dalam peperiksaan SPM. Oleh itu, pelajar-pelajar hendaklah memfokuskan sajak-sajak tersebut semasa mengulang kaji komponen sastera SPM. Saya akan memaparkan maksud kelima-lima sajak tersebut kali ini untuk membantu pelajar supaya ingat akan maksudnya semula.

1. Sajak Derita Pertama

Maksud sajak
Rangkap 1:
Adam terdampar ke dunia sebagai akibat melanggar perintah Allah yang melarangnya makan buah khuldi.
Rangkap 2:
Adam terlantar di tempat baru pada waktu tengah malam. Adam tidak mengerti suasana di tempat baru itu.
Rangkap 3:
Adam berasa cemas berada dalam keadaan yang gelap gelita.
Rangkap 4:
Sepanjang malam Adam bingung dan sedih menghadapi keadaan itu seorang diri.
Rangkap 5:
Sepanjang malam itu Adam hanya menangis sambil merenung bulan di angkasa.

Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah nilai kemanusiaan dan pengajaran.

2. Sajak Anak Laut

Maksud sajak
Rangkap 1:
Nelayan tua terkenang akan koleknya di laut. Dengan kolek itulah dia mencari rezeki di laut.

Rangkap 2:
Kolek usang dan nelayan tua mempunyai persamaan, iaitu saat kemusnahan dan kematian semakin hampir.

Bentuk sajak
Bentuknya bebas.
Terdiri daripada dua rangkap

Bilangan baris dalam rangkap tidak sama;
rangkap pertama ada sembilan baris;
rangkap kedua ada lima baris.

Panjang pendek barisnya tidak sama;
paling pendek ada satu perkataan dan yang paling panjang ada 5 perkataan.

Suku kata dalam baris juga tidak sama;
antara satu suku kata hingga tiga belas suku kata.

Rima akhirnya bebas/tidak sama

Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah gaya bahasa, bentuk dan nilai kemanusiaan.

3. Sajak Jalan-jalan Raya Kotaku

Maksud Sajak

Rangkap 1:
Sepanjang perjalanan di kota, kesesakan jalan raya menguji kesabaran para penggunanya.

Rangkap 2:
Kebanyakan pengguna jalan raya hilang sabar.
Ada juga pengguna jalan raya yang sombong dan bertindak mengikut perasaan.
Keadaan sebegitu menyebabkan perjalanan terasa amat membosankan.

Rangkap 3:

Tiada sopan santun di jalan raya.
Para pengguna jalan raya menonjolkan kelebihan dan kekuatan sehingga hilang sifat sopan santun.
Demikianlah sifat warga kota pada masa kini.

Rangkap 4:
Jalan raya menjadi tempat manusia melakukan keganasan.
Tiada lagi nilai murni dalam diri manusia pada akhir zaman ini.

Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah tema, nilai-nilai kemanusiaan dan pengajaran.

4. Sajak Duhai Pentafsir

Maksud sajak
Penyajak mencari pentafsir atau pembimbing yang dapat memimpinnya ke jalan kebenaran.Dalam usia tua, penyajak menyedari segala kesilapannya, tetapi dia belum menemui petunjuk atau hidayah.Oleh sebab itu, kehidupannya penuh dengan keresahan.Dia melakukan kesilapan kerana tidak mendapat pendidikan agama yang cukup sejak kecil.Penyajak sedar akan keadaan dirinya yang semakin tua dan kekuatan fizikalnya yang semakin berkurang.Keadaan itu menyukarkannya untuk mendalami ilmu agama.Selama ini penyajak terpengaruh oleh pelbagai gejala negatif tetapi kini dia telah sedar dan ingin mendampingi Tuhan.

Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah gaya bahasa, bentuk dan nilai kemanusiaan.

5. Sajak Di Ruang Gemanya

Maksud Sajak
Penyajak menumpukan seluruh taat setianya kepada negara dan senantiasa berharap agar negaranya akan mencapai kejayaan dan kegemilangan.
Demi rasa setianya itu, dia sanggup menghadapi sebarang rintangan tanpa mengenal rasa kecewa atau derita.
Penyajak juga menganggap dugaan yang dihadapi adalah sebagai adat kehidupan dan dia sanggup berkongsi pengalamannya dengan orang lain untuk menghadapi pelbagai bentuk cabaran hidup.

Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah bentuk, persoalan dan pengajaran.

Dipetik daripada :
Cikgu Mohd Khir Kassim

PENULISAN BAHAGIAN PENDAHULUAN KARANGAN 11

Contoh Pendahuluan Jenis Peribahasa
Soalan:
Peribahasa ”jiran sepakat membawa berkat” sangat tepat digunakan sebelum ini oleh masyarakat di kawasan luar bandar dalam tradisi bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar pula, budaya ini semakin pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya.
Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.
’Jiran sepakat membawa berkat’. Ungkapan indah ini mengandungi maksud yang amat mendalam. Hidup bermasyarakat pada era globalisasi ini sering meletakkan konsep kejiranan bukan di sisi paling utama. Senario ini menyebabkan kedapatan jiran yang tidak mengetahui bahawa tetangga mereka sedang mengalami masalah, malah musibah sekalipun. Ada antara mereka yang kehairanan serta terkejut apabila dimaklumkan bahawa jiran sebelah rumah sudah berulat setelah menjadi mangsa pembunuhan oleh penjenayah. Seandainya hidup sesama jiran mengamalkan konsep pemuafakan, sudah barang pasti pelbagai faedah diperoleh. Hal ini tentu menggenapi maksud peribahasa yang terungkap di awal perenggan ini.
Contoh Pendahuluan Jenis Iklan
Soalan:
Iklan merupakan alat yang digunakan oleh pengeluar barangan untuk memperkenalkan barangan atau perkhidmatan baru di pasaran. Iklan juga digunakan untuk melariskan jualan sesuatu barangan. Melalui iklan, pihak pengeluar berharap pengguna dapat dipengaruhi untuk membeli sesuatu barangan.
Berikan pendapat anda tentang sejauh mana iklan mengelirukan pengguna.
Pesona membangkitkan tarikan
Tarikan menyerlahkan personaliti
Personaliti menampilkan keanggunan
Keanggunan ialah kuasa.
Kata-kata indah ini merupakan bahasa iklan yang dikeluarkan oleh Syarikat Celcom untuk mempromosikan barangan keluarannya. Bahasa indahnya begitu mempesonakan pembaca, malah lebih jauh lagi amat berkuasa untuk mempengaruhi para pengguna agar menggunakan barangan yang diiklankan. Bagaimanapun, tidak semua kata-kata yang indah itu menggambarkan keadaan sebenar barangan yang diklankan. Jika kenyataan ini benar, maka gambaran itu menepati kata-kata ‘indah khabar daripada rupa’.
Sumbangan : Encik Nor Hashim Bin Bahrin,
Ketua Bidang Bahasa,
SMK Dato' Jaafar, Johor Bahru.
Jurulatih Utama Bahasa Melayu
Jabatan Pelajaran Negeri Johor
PENULISAN BAHAGIAN PENDAHULUAN KARANGAN 1 & 11
Dipetik daripada blog Cikgu Abd Razak Bin Hassan

PENULISAN BAHAGIAN PENDAHULUAN KARANGAN 1

PENDAHULUAN

Karangan ialah sejenis gerak kerja yang penting dalam bidang penulisan dan diuji pada peringkat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia menerusi mata pelajaran Bahasa Melayu kertas 1 (kod kertas: 1103/1). Mengarang ialah satu kemahiran yang perlu dipelajari serta dilatih kerana kemahiran ini penting dimiliki oleh setiap pelajar. Karangan terhasil daripada kebijaksanaan dan keterampilan menggubah atau menyusun kata-kata untuk dijadikan rangkai kata dan seterusnya untuk dijadikan ayat. Aktiviti mengarang memerlukan kemahiran menyampaikan idea, fakta dan yang seumpamanya yang terdapat dalam pemikiran manusia melalui alat komunikasi yang dinamakan bahasa.
Mengarang merupakan suatu kemahiran yang perlu dikuasai melalui proses penulisan yang juga memerlukan seseorang itu berlatih menyusun serta mengilah buah fikiran dan idea agar terjalin dengan kemas, lancar, dan berkesinambungan. Kemahiran ini amat berkait rapat dengan kemahiran mendengar, bertutur dan membaca. Mengarang juga merupakan suatu proses yang bersistem dan berterusan. Beberapa tahap mesti dilalui sebelum sesuatu hasil penulisan dihasilkan. Mengarang juga bukan sahaja merupakan kebolehan semulajadi, bahkan perlu dipelajari dan perlu ada latihan yang sistematik sifatnya.
ASAS-ASAS MENGARANG YANG DIPERLUKAN
1. Menganalisis soalan
1.1. Pilih tajuk yang benar-benar anda fahami yang bersesuaian dengan pengetahuan dan pemahaman anda tentangnya. Anda mestilah benar-benar memahami pilihan itu dari segi format atau bentuk, isi dan laras bahasanya.
1.2. Carilah kunci utama sesuatu soalan yang biasanya terletak pada perkataan tertentu.
1.3. Kunci utama pada soalan yang biasa digunakan ialah bincangkan, sejauhmanakah, berikan pendapat, tulislah gambaran, gambarkan keadaan, dan lain-lain lagi.
1.4. Sesudah memahami kunci utama soalan, pastikan anda memahami jumlah elemen yang terkandung dalam soalan itu. Kadang-kadang terdapat dua elemen atau perkara yang perlu ditulis dalam sesebuah karangan.
2. Merangka karangan.
2.1. Rangka karangan ialah garis kasar bagi menulis karangan yang sebenar.
2.2. Rangka karangan seharusnya mengandungi:
(a) pendahuluan
(b) isi-isi /idea
(c) penutup/kesimpulan
2.3. Rangka karangan hendaklah ringkas.
2.4. Anda boleh menulis dalam bentuk ‘point’ atau peta minda.
3. Menulis pendahuluan.
3.1. Tujuan utama bahagian ini adalah untuk menarik minat dan tumpuan pembaca terhadap tema penulisan.
4. Mengembangkan idea:
4.1. Karangan yang baik mestilah dapat dikembangkan ideanya dengan sempurna.
5. Penutup/kesimpulan.
5.1. Kesimpulan merupakan tempat bagi penulis untuk merumuskan semua isi yang telah dikemukakan.
5.2 Pada bahagian ini, penulis boleh memberikan sedikit cadangan
5.3. Bahagian ini perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja.
BAHAGIAN PENDAHULUAN KARANGAN
Bahagian ini memperkenalkan secara tersurat atau tersirat akan isu atau persoalan yang menjadi judul penulisan. Bahagian ini hendaklah dipersembahkan dengan gaya yang menarik dan bertenaga .
Antara bentuk pendahuluan yang dicadangkan:
(a) definisi
(b) persoalan
(c) pantun
(d) seni kata lagu
(e) sajak
(f) syair
(g) cerita
(h) kata-kata hikmat
(i) dialog
(j) ucapan/kata-kata pembesar/orang ternama
(k) statistik
(l) berita akhbar
(m) sejarah
(n) suasana
(o) peribahasa
Contoh Pendahuluan Jenis Definisi
Soalan:
Amalan membaca seharusnya bermula di rumah.Anda bersetuju dengan pendapat di atas.Huraikan pendapat anda itu.
Membaca sering didefinisikan sebagai memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Di samping itu, membaca juga meliputi pengucapan apa-apa yang tertulis atau tercetak pada buku, papan tanda, dan lain-lain lagi secara lisan, sama ada dengan kuat atau sebaliknya. Di Malaysia, membaca belum lagi dianggap menjadi amalan dalam kehidupan sebahagian besar rakyat negara ini. Bagi golongan pelajar, membaca hanya menjadi rutin bagi tujuan mentelaah, manakala bagi golongan yang sudah melepasi dunia pelajar, mereka hanya membaca bahan bacaan ringan, bukan bahan ilmiah yang menambahkan ilmu. Justeru, membaca wajar dijadikan amalan dan perlu dibentuk sejak kecil kerana “kalau hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya”. Sesuai dengan peribahasa tersebut, maka amalan membaca seharusnya bermula di rumah.
Contoh Pendahuluan Jenis Pantun
Soalan:
Anda telah dipilih mewakili kelas dalam pertandingan menulis esei sempena Minggu Keusahawanan yang dianjurkan oleh Persatuan Ekonomi sekolah anda. Tajuk esei yang ditetapkan ialah “Faedah Berjimat Cermat”.
Tulis esei anda itu selengkapnya.
Tikar pucuk tikar mengkuang,
Alas nikah raja Melayu;
Ikan busuk jangan dibuang,
Buat perencah si daun kayu.
Pantun warisan di atas mengingatkan kita supaya tidak membuang ikan yang sudah busuk. Sebaliknya, suri rumah yang kreatif seharusnya memanfaatkan ikan busuk itu untuk dijadikan hidangan yang istimewa. Dengan sentuhan yang bijak, ditambah pula dengan pelbagai ramuan termasuk ulam-ulaman, ikan busuk itu akan menjadi makanan yang enak untuk dinikmati. Demikian, maksud secara literal pantun empat kerat di atas. Secara tersiratnya, pantun tersebut mengingatkan kita agar sentiasa berjimat-cermat dalam kehidupan amnya, dan perbelanjaan seharian khususnya. Tambahan pula, agama Islam sendiri melarang umatnya bersikap boros lantaran pemboros ialah sahabat syaitan.
Contoh pendahuluan jenis seni kata lagu
Soalan:
Pelbagai langkah telah diambil oleh pihak kerajaan untuk memajukan sektor pertanian di samping meningkatkan taraf hidup golongan petani.
Tulis sebuah rencana tentang sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi negara untuk dimuatkan dalam akhbar tempatan.
Burung yang berkicau
Air mengalir tenang
Sejuk mata memandang
Damai mempesonakan
Padi melambai-lambai
Gadis di tepi bendang
Walau panas membahang
Tetap manis tersenyum riang
Lagu ’Desa Tercinta’ dendangan Nora yang dikategorikan dalam genre muzik irama Malaysia ini sangat popular sekitar tahun 2000 yang lalu. Ilustrasi di dalam lagu tersebut menunjukkan betapa harmoni hubungan antara alam dengan insan. Lebih jauh lagi, lagu itu berusaha memberikan gambaran tentang keindahan sebuah kampung tradisional di negara kita. Kampung tersebut masih mengekalkan sektor pertanian, khususnya penanaman padi sebagai sumber utama pendapatan penduduknya. Walau bagaimanapun, gambaran seumpama itu hanya indah dan terdapat di beberapa perkampungan di negara kita, sedangkan desa yang lainnya sudah dicalar oleh projek pembangunan yang menggila. Di sisi yang lain, sektor pertanian sesungguhnya masih amat diperlukan untuk terus membangunkan negara. Lantaran itu, apakah langkah-langkah proaktif yang wajar dilaksanakan bagi memajukan sektor pertanian di negara ini?
Contoh Pendahuluan Jenis Cerita
Soalan:
Bencana alam seperti gempa bumi, banjir lumpur dan tsunami telah melanda beberapa buah negara sejak belakangan ini. Mala petaka ini memerlukan kerjasama sejagat bagi membantu mangsa-mangsa yang terlibat.
Tulis sebuah rencana mengenai peranan Malaysia dalam meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa bencana tersebut.
Mbah Maridjan. Lelaki yang berusia 79 tahun ini amat dikenali namanya di Kanahreja Dusun Palemsari Kabupatin Sleman, Jawa Tengah. Beliau mengaku sebagai pemegang kunci Gunung Merapi yang akan memuntahkan lahar merahnya bila-bila masa sahaja. Beliau yang tinggal tiga kilometer dari kawah lahar yang sedang mendidih itu mengaku mendapat perintah daripada Almarhum Sultan Hamengku Buwono IX yang melantiknya sebagai juru kunci gunung itu beberapa waktu yang silam. Pengaruh Mbah Maridjan sangat kuat dalam kalangan penduduk di desanya sehingga beliau dan pengikut-pengikutnya tidak akan berganjak dari kawasan itu walaupun dipaksa. Persoalannya, apakah yang akan terjadi kepada seluruh penduduk di kawasan itu apabila Gunung Merapi itu memuntahkan lahar merahnya? Apakah pula peranan negara ini dalam meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa bencana alam seperti itu, di samping bencana yang lain seumpama tsunami, banjir lumpur dan taufan?
Contoh pendahuluan jenis kata-kata pembesar
Soalan:
Amalan membaca harus dipupuk dalam kalangan rakyat negara ini sejak mereka kecil lagi, seperti kata peribahasa ’melentur buluh biarlah dari rebungnya’. Hal ini bertepatan dengan hasrat kerajaan yang bertujuan untuk melahirkan masyarakat berilmu yang maju dan berdaya saing.
Bincangkan usaha-usaha untuk memupuk minat membaca dalam kalangan rakyat negara ini.
”Setiap seorang daripada kita mesti memberikan nilai tambah kepada diri masing-masing.” Demikian Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pernah menukil dalam salah satu ucapan beliau sekitar pertengahan tahun 2005 yang lalu. Ungkapan keramat itu sesungguhnya membawa maksud bahawa harga seseorang dalam pasaran pekerjaan akan bertambah andai individu itu berusaha mendapatkan keterampilan yang lain untuk dirinya. Selain melalui proses pembelajaran secara formal, nilai diri akan dapat ditambah dengan banyaknya menerusi amalan membaca. Cerdik pandai sering menganggap membaca sebagai jambatan ilmu. Persepsi ini terjelma lantaran amalan membacalah yang dapat menghubungkan antara manusia dengan segala ilmu dan pengetahuan. Oleh hal yang demikian, pelbagai usaha perlu dilaksanakan bagi memupuk amalan membaca dalam kalangan rakyat negara ini.
Contoh Pendahuluan Jenis Statistik
Soalan:
Kadar kemalangan jalan raya di negara dianggap antara yang tertinggi di dunia. Setiap hari, ada sahaja berita tentang kemalangan jalan raya yang disiarkan menerusi media massa.
Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di negara ini.
Pada hari pertama Ops Sikap XII 2007 dilaporkan bahawa 921 kemalangana telah berlaku di negara ini. Jumlah tersebut meliputi 24 kemalangan maut yang membawa kepada 25 kematian. Ketua Polis Negara yang melaporkan data ini menyatakan rasa tidak puas hati beliau akan situasi tersebut. Hal ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku disebabkan kecuaian pengguna jalan raya yang kurang mementingkan keselamatan. Para pengguna dianggap tidak menghargai diri sehingga sanggup menggadai nyawa semata-mata kerana berhasrat untuk tiba di destinasi masing-masing dengan cepat. Oleh hal yang demikian, usaha-usaha yang lebih mapan wajar dilaksanakan bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di negara ini.
Contoh Pendahuluan Jenis Berita Akhbar
Soalan:
Sistem pengangkutan di negara ini telah mengalami perubahan yang amat ketara. Berbanding dengan dua puluh tahun yang lalu, kini pelbagai jenis sistem pengangkutan moden telah disediakan bagi kemudahan para pengguna.
Berikan pendapat anda tentang sistem pengangkutan moden di negara ini.
‘Kerajaan galak mohon permit teksi eksekutif’. Demikian tajuk berita yang terpapar di muka 11 akhbar Mingguan Malaysia bertarikh 17 Jun 2007 yang lalu. Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi selepas beliau merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Berjasa Negeri Sembilan Berhad kali ke-9 di Seremban. Teksi eksekutif merupakan sistem pengangkutan awam yang menggunakan teksi yang lebih besar dan selesa, tetapi tambangnya lebih tinggi berbanding dengan teksi bajet. Penggunaan teksi eksekutif dicadangkan apabila usia kenderaan sedia ada mencapai tempoh tujuh tahun. Selain teksi eksekutif, terdapat beberapa jenis sistem pengangkutan moden di negara ini, termasuklah monorel, keretapi LRT dan lain-lain lagi.

Soalan Percubaan BM 11 SPM SBP 2009


Soalan Percubaan SPM SBP 2009Sunday, August 16, 2009

Ulang kaji Komponen Sastera (Cerpen) SPM 2009

Dengan berdasarkan analisis soalan komponen sastera yang telah dibuat oleh rakan guru Bahasa Melayu melalui blognya, iaitu Cikgu Mohd Zaki Hj. Awang Mat, terdapat 3 cerpen lagi yang belum pernah ditanya dalam peperiksaan SPM. Oleh itu, pelajar-pelajar hendaklah memfokuskan cerpen-cerpen tersebut semasa membuat ulang kaji komponen sastera SPM. Saya akan memaparkan ringkasan cerita ketiga-tiga cerpen tersebut kali ini untuk membantu pelajar supaya ingat akan ceritanya semula.

1. Cerpen Annyss Sophillea

Ringkasan Cerita

Cerpen ini mengisahkan Annyss Sophillea dari planet Alstonia yang hendak mencari kembarnya, iaitu Eyrique Etiqaz di bumi. Di bumi, dia bersahabat baik dengan Akmal. Setelah gagal mencari kembarnya, Annyss Sophillea kembali ke Alstonia. Dia bertemu dengan Strenn, iaitu sepupunya yang telah merampas kuasa kerajaan Alstonia. Sepatutnya Eyrique Etiqazlah yang mewarisi takhta kerajaan itu.Annyss Sophillea pula berasa yakin bahawa Strenn telah menyembunyikan kembarnya itu supaya dapat terus kekal berkuasa. Oleh itu, dia berusaha untuk mencari Eyrique Etiqaz. Pada masa itulah Akmal datang untuk memberikan bantuan kepada Annyss Sophillea. Akmal berjaya naik ke Alstonia dengan menunggang eustary. Annyss Sophillea memberitahu Akmal bahawa dia dipisahkan daripada kembarnya supaya mereka menjadi lemah, sebaliknya jika mereka bersatu, mereka akan menjadi sangat kuat.Akhirnya Annyss Sophillea dan Akmal berjaya menemui Eyrique Etiqaz di sebuah bilik kurungan di hujung terowong rahsia. Mereka pun mengeluarkan Eyrique Etiqaz dari bilik kurungan itu. Tenaga Eyrique Etiqaz pulih dalam masa yang singkat apabila dia menyentuh tanduk eustary.Pada masa itu juga, Strenn datang dan menyebabkan dia dan Eyrique Etiqaz beradu kekuatan. Masing-masing memiliki kesaktian untuk mengalahkan lawan masing-masing. Pada suatu peringkat, apabila melihat Eyrique Etiqaz hampir kalah, Akmal mengeluarkan pistol lalu menembak Strenn, namun demikian di Alstonia, sesiapa yang membunuh orang maka dia juga akan turut terbunuh. Oleh sebab itu, Akmal turut tumbang dan merasai kesakitan yang ditanggung oleh Strenn. Walau bagaimanapun, Annyss Sophillea dan Eyrique Etiqaz sempat meletakkan tangan mereka pada dada Akmal untuk menyelamatkan nyawa sahabat mereka dari bumi itu.Aspek komsas yang mungkin ditanya dalam soalan ialah perwatakan dan latar. Oleh itu fokuskan pada perwatakan Daneng dan Cikgu Jo serta latar tempat dan latar masyarakatnya.


2. Cerpen Lambaian Malar Hijau

Ringkasan Cerita

Cerpen ini mengisahkan Daneng, anak orang Asli dari perkampungan di Lembah Tualang yang enggan meneruskan pelajaran walaupun mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Daneng sudah meninggalkan sekolah berasrama itu selama enam bulan dan kembali ke tempat tinggalnya semula. Cikgu Jo yang tidak mudah berputus asa terus memujuk Daneng supaya meneruskan pelajarannya. Pada peringkat awalnya Daneng tetap berkeras dan tidak mahu menyambung pelajarannya kerana terlalu cinta akan kawasan hutan yang dianggapnya sebagai warisan nenek moyangnya.Cikgu Jo menasihati Daneng agar melanjutkan pelajaran, kerana dengan ilmu dan kedudukan yang baik, dia akan dapat menjaga hutan itu dengan lebih berkesan. Akhirnya hati Daneng menjadi lembut dan dia bersetuju untuk meneruskan pelajarannya.Dua puluh lima tahun kemudian, Daneng telah berjaya menerima Hadiah Nobel kerana usahanya memulihara, memelihara, dan menambah kawasan hutan di negara ini. Beliau telah dianugerahi gelaran ”Datuk” atas segala usahanya. Cikgu Jo berbangga dengan pencapaian pelajarnya itu. ”Datuk Daneng” sebagai orang yang tidak cepat lupa daratan, terus mengenang jasa Cikgu Jo yang amat besar itu.Aspek komsas yang mungkn ditanya dalam soalan ialah gaya bahasa, perwatakan dan latar. Oleh itu fokuskan pada gaya bahasa, perwatakan watak utama dan latar tempat, di samping latar masyarakatnya.

3. Virus Zel Untuk Abah

Ringkasan Cerita

Zel ialah seorang gadis yang berusia 20 tahun dan mengalami tekanan perasaan akibat perceraian antara ibu dengan bapanya. Zel sebenarnya dahaga akan kasih sayang ayahnya, tambahan pula ibunya asyik sibuk dengan kerjanya iaitu menguruskan perniagaan komputernya. Zel kecewa kerana ayahnya tidak memahami perasaannya. Ibu Zel ialah seorang wanita yang berpelajaran dan berfikiran terbuka. Dia meminta Zel menerima hakikat bahawa ayah dan ibunya telah berpisah. Ibunya memberikan nasihat supaya Zel jangan menyimpan dendam terhadap ayahnya atau keluarga baru ayahnya. Walau bagaimanapun ibunya membenarkan Zel ke rumah ayahnya yang kini sudah berkahwin dengan Syarifah dan mempunyai tiga orang anak iaitu Awi, Aman, dan Arif.Di samping itu kawan Zel, iaitu Win menasihati Zel supaya jangan bertindak mengikut emosi. Hal ini demikian kerana, Zel sudah berusia 20 tahun dan bakal menjadi penuntut jurusan undang-undang di United Kingdom. Pada suatu hari, Zel mengikut abang tirinya, Awi untuk membeli hadiah sempena hari lahir ayah mereka. Mereka bertengkar ketika memilih warna yang menjadi kegemaran ayah mereka. Perasaan Zel semakin tertekan apabila Awi meminta Zel supaya jangan mengganggu ayahnya lagi.Dendam Zel terhadap ayah dan keluarga barunya membara semula. Dia ingin melepaskan virus Zel untuk memusnahkan Program ZQ 1308 yang sangat penting kepada keluarga ayahnya. Win sempat memujuk Zel supaya membatalkan niat buruknya itu. Akhirnya, Zel membatalkan niatnya untuk membalas dendam walaupun dia tetap berasa sakit hati.Aspek komsas yang mungkn ditanya dalam soalan ialah perwatakan dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh itu, fokuskan pada perwatakan watak utama dan nilai-nilai kemanusiaan serta pengajarannya.


Sumber: http://khirkassim.blogspot.com/2009/08/ulang-kaji-komponen-sastera-komsas-spm

Fokus Soalan Kertas Bahasa Melayu SPM 2009

Fokus Soalan Tatabahasa SPM 2009

3(a) Membina ayat daripada frasa
3(b) Soalan tentang cakap ajuk/pindah/ ayat aktif/pasif/susunan ayat
3(c) Kesalahan Ejaan dan Imbuhan
3(d) Kesalahan Kata/istilah dan Kesalahan Tatabahasa
3(e) Mengemukakan peribahasa yang sama maksud

Fokus Karangan SPM 2009

Isu/tema
1. Pendidikan –Pendidikan maya/sepanjang hayat
2. Pengangkutan awam
3. Pelaburan/Aktiviti menabung/Skim Cepat Kaya
4. Pelancongan
5. Memulihara bangunan bersejarah
6. Perpaduan Antara Kaum
7. Gejala Rasuah8. Permainan Tradisional
9. Pemanasan Global
10. Barang Buatan Malaysia
11. Telefon Bimbit
12. Kafe Siber
13. Bahasa – Melayu/Inggeris/Asing
14. Gejala sosial
15. Krisis Ekonomi Dunia
16. Kenaikan harga minyak/barang
17. Amalan Membaca-kebaikan/punca/langkah
18. Pengalaman/program yang pernah disertai
19. Kemalangan Jalan Raya-punca/langkah
20. Kokurikulum-kebaikan/punca/langkah
21. Semangat patriotik
22. Bahan Sastera (KOMSAS)2
3. Ulasan filem/novel/cerpen24. Guru/ibu bapa - peranan

Fokus Soalan Pemahaman KOMSAS SPM 2009

Pemahaman Prosa Moden
Cerpen Tg. 4
1. Annyss Sophillea
2. Lambaian Malar Hijau

Cerpen Tg. 5
1. Virus Zel Untuk Abah

Drama Tg. 4
1. Serunai Malam

Pemahaman Prosa Tradisional:

Tg. 41. Cerita Bayan
2. Sikap terburu-buru Membawa Padah

Tg. 51. Sabor
2. Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

Pemahaman Puisi
Tg. 4
1. Pantun Kiasan
2. Seloka Pak Kaduk

Tg. 5
1. Pantun 6 Kerat
2. Syair Kelebihan Ilmu

Sajak
Tg. 4
1. Anak Laut
2. Derita Pertama
3. Jalan-jalan raya kotaku

Sajak Tg. 5
1. Duhai Pentafsir
2. Di Ruang Gemanya

Fokus Soalan Novel SPM 2009

1. Kritikan masyarakat
2. Perbandingan antara watak utama
3. Cabaran yang dihadapi oleh watak utama
4. Peranan watak5. Binaan Plot-5P
6. Teknik Plot
7. Jenis watak
8. Keistimewaan watak
9. Unsur suspens
10. Cara pengarang menggambarkan watak
11. Cara pengarang menggarap nilai

Oleh Cikgu Ghalib

Tuesday, August 11, 2009

Soalan Percubaan BM 2009


Soalan Percubaan SPM 2009

Sumber daripada :

Latihan Karangan Berdasarkan Topik dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 5

1. Rumah Terbuka Rakyat Malaysia (Buku Teks m/s 1)

Soalan Contoh
Sewaktu sambutan Hari Raya Aidilfitri yang lalu, anda telah berkesempatan untuk mengunjungi rumah terbuka yang dianjurkan oleh kerajaan Malaysia.
Huraikan kebaikan dan keburukan rumah terbuka itu.

2. Pendidikan Alaf Ini (Buku Teks m.s. 23)
Soalan Contoh
Dalam era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang akan menentukan kejayaan seseorang itu.
Huraikan kepentingan ilmu dalam era globalisasi yang semakin mencabar pada masa ini.

3. Pengangkutan Alaf Ini (Buku Teks m.s. 48)
Soalan Contoh
Masyarakat hari ini digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam kerana banyak kelebihannya.
Huraikan kelebihan-kelebihan pengangkutan awam kepada masyarakat di negara kita.

4. Bandar Pintar Malaysia (Buku Teks m.s. 75)
Soalan Contoh
Seseorang pembeli rumah akan membuat pertimbangan tertentu sebelum membuat keputusan untuk membelinya.
Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang pembeli rumah apabila membuat keputusan untuk membeli sesebuah rumah itu.

5. Alam Pekerjaan (Buku Teks m.s. 101)
Soalan Contoh
Perubahan yang berlaku dalam era globalisasi turut mengubah kerjaya seseorang pada masa depan.
Jelaskan ciri-ciri kerjaya yang akan menjadi budaya pada masa depan.

6. Pendidikan Industri (Buku Teks m.s. 126)
Soalan Contoh
Pendidikan tentang industri memainkan peranan penting dalam era perindustrian masa kini.
Sejauh manakah pendidikan industri ini penting kepada negara?

7. Biolembangan (Buku Teks m.s. 147)
Soalan Contoh
Sektor pertanian perlu dimajukan untuk menjamin keperluan makanan bagi penduduk di negara kita.
Jelaskan usaha-usaha untuk memajukan sektor pertanian di negara kita.

8. Pelaburan (Buku Teks m.s. 167)
Soalan Contoh
Negara-negara yang sedang membangun sangat bergantung pada pelaburan asing untuk membangunkan ekonominya.
Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemasukan pelaburan asing di sesebuah negara.

9. Teleperubatan (Buku Teks m.s. 187)
Soalan Contoh
Pada masa ini, penyakit kanser merupakan penyakit berbahaya yang digeruni oleh segenap lapisan masyarakat kerana menjadi pembunuh secara senyap.
Huraikan punca-puncanya dan langkah-langkah untuk menanganinya.

10. Sukan Seantero Dunia (Buku Teks m.s. 210)
Soalan Contoh
Negara kita telah berjaya menjadi penganjur beberapa kejohanan sukan pada peringkat antarabangsa dalam jangka masa beberapa tahun ini.
Bagaimanakah penganjuran sukan tersebut berupaya untuk memberikan manfaat kepada negara kita?

11. Komunikasi Global (Buku Teks m.s. 230)
Soalan Contoh
Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi melalui penggunaan Internet mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada manusia.
Bincangkan pernyataan tersebut.

12. Pelestarian Budaya Warisan (Buku Teks m.s. 249)
Soalan Contoh
Ada pendapat yang mengatakan bahawa sesetengah adat resam sesuatu kaum itu tidak patut diamalkan lagi pada masa ini.
Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut.

Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim

Latihan Karangan Berdasarkan Topik dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4

1. Senario Masyarakat Kita (Buku Teks m.s. 1)
Soalan Contoh
Masyarakat berbilang kaum yang tinggal di negara kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni.
Berikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk mengekalkan keadaan tersebut.

2. Ambang Remaja (Buku Teks m.s. 23)
Soalan Contoh
Sebagai seorang remaja, anda juga merupakan seorang belia yang mempunyai peranan yang penting untuk membangunkan negara ini.
Ulas pernyataan di atas.

3. Dunia Semakin Canggih (Buku Teks m.s. 50)
Soalan Contoh
Penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat pada masa ini semakin meluas kerana banyak memberikan kemudahan kepada penggunanya.
Huraikan implikasi penggunaan kad kredit kepada masyarakat.

4. Keranamu Malaysia (Buku Teks m.s. 75)
Soalan Contoh
Banyak kejayaan yang dicapai oleh rakyat Malaysia telah membuktikan bahawa negara kita juga setanding dengan negara maju yang lain.
Huraikan kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh rakyat Malaysia pada peringkat antarabangsa.

5. Melestarikan Alam Sekitar (Buku Teks m.s. 100)
Soalan Contoh
Pelbagai usaha telah diambil oleh pihak kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) untuk mengatasi masalah pencemaran alam namun masih kurang berkesan untuk mengatasinya.
Jelaskan pendapat anda tentang pernyataan tersebut.

6. Riadah (Buku Teks m.s. 127)
Soalan Contoh
Aktiviti memancing ikan semakin diminati oleh sesetengah anggota masyarakat pada masa ini.
Huraikan faedah-faedah yang diperoleh daripada aktiviti terebut.

7. Generasi Kita (Buku Teks m.s. 156)
Soalan Contoh
Remaja pada hari ini perlu diberikan pendidikan yang sempurna kerana mereka merupakan generasi yang akan memimpin negara pada masa depan.
Ulas pernyataan di atas.

8. Gaya Hidup Sihat (Buku Teks m.s. 180)
Soalan Contoh
Sebagai seorang wartawan majalah terkemuka di negara ini, anda dikehendaki menulis rencana yang bertajuk “Budaya Makanan Segera dalam Kalangan Masyarakat ”.
Tulis rencana itu selengkapnya.

9. Kerjaya (Buku Teks m.s. 203)
Soalan Contoh
Anda berminat untuk menulis rencana tentang masalah mahasiswa yang menganggur dan hanya berminat untuk bekerja makan gaji selepas menamatkan pengajian.
Tulis rencana tersebut selengkapnya.

10. Warisan Bangsa (Buku Teks m.s. 223)
Soalan Contoh
Bangunan bersejarah tinggalan penjajah pada zaman penjajahan perlu dikekalkan kerana mempunyai nilai warisan yang tinggi.
Jelaskan kelebihan-kelebihan bangunan bersejarah tersebut.

11. Industri Pelancongan Malaysia (Buku Teks m.s. 249)
Soalan Contoh
Industri pelancongan di negara kita merupakan antara penyumbang utama dalam bidang ekonomi dan hal ini penting untuk memajukan negara.
Huraikan sumbangan-sumbangan industri pelancongan terhadap kemajuan negara.

Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim

Tuesday, August 4, 2009

Tips Menulis Gred A – Ungkapan Menarik

Kenapakah saya memaparkan perenggan-perenggan di bawah ? Sebabnya, salah satu kaedah penting bagi membaiki kualiti karangan ialah membaca esei yang baik, dan seterusnya, mengutip ilmu penulisan iaitu kaedah penulis berbahasa dan mengolah ayat. Lihat dan tiru kaedah yang digunakan serta berlatih mengaplikasikannya.

Semua perenggan atau ayat di bawah dipilih kerana keberkesanannya kepada pembaca dan mesej disampaikan dengan menarik. Apabila membaca akhbar dan majalah, kenal pasti ungkapan menarik dan manfaatkannya.

KEFASIHAN pemuda Australia itu berbahasa Melayu cukup menakjubkan apatah lagi mendengar kepetahan beliau berbicara menggunakan dialek pantai timur. Apabila bertemu empat mata dengan jejaka ini, terasa malu berbaur bangga. Malu kerana orang luar lebih sayang akan bahasa kebangsaan kita tetapi bangga kerana beliau berjaya menguasainya dalam tempoh yang singkat.

BAGAIMANAKAH wajah Kuala Lumpur 100 tahun lalu? Siapakah yang membuka dan menyemarakkan kota itu pada akhir abad ke-19? Dalam hal ini, kita tidak boleh menyisihkan sumbangan Haji Abdullah Hukum, pedagang yang menyuntik pertumbuhan ekonomi Kuala Lumpur pada 1850-an.

TIDAK ramai yang mahu menerima fakta bahawa membaca buku itu boleh membina minda berilmu, saling tidak tumpah seperti peranan makanan berkhasiat untuk menghasilkan badan yang sihat.

PENGARUH permainan video terhadap psikologi kanak-kanak menyebabkan golongan itu membesar sebagai insan yang ganas sekali gus mendorong pelbagai perlakuan agresif. Menurut pakar psikiatri, Dr Mohamad Hussain, dari aspek psikologi kanak-kanak yang bermain permainan video ganas, bukan saja berimaginasi malah menghayati babak pembunuhan itu kerana mereka bertindak selaku watak utama dalam permainan, seterusnya perlakuan ganas dalam permainan video akan terbawa-bawa ke alam realiti.

PEPATAH Cina ada menyatakan bahawa yang menggerakkan tubuh badan bukanlah kaki tetapi sebenarnya minda dan fikiran. Oleh itu, minda kita keseluruhannya perlu dipacu dengan ilmu pengetahuan, serta wajar diasah dan diasuh agar berfikir mencipta kegemilangan.

PEMIKIR tersohor, Descartes menekankan bahawa membaca buku bermutu itu ibarat ‘berdialog’ dengan orang-orang hebat atau pemikir-pemikir besar. Bahkan, buku dapat mempertemukan dan menghubungkan dunia masa silam dengan dunia pembaca masa kini. Betapa hebatnya pengaruh buku itu, sehinggakan Voltaire menegaskan buku mampu membakar semangat sesuatu bangsa dan mengubah dunia.

APA gunanya kita mempunyai kemudahan yang canggih tetapi rakyat kita tidak mampu menggunakannya kerana mereka tidak celik minda dan tidak mempunyai pengetahuan. Hal ini boleh diumpamakan sebuah negara yang subur dan mempunyai banyak hasil bumi seperti emas, perak dan permata, tetapi semua itu akan menjadi sia-sia, sekiranya tenaga manusianya tidak berkualiti, tidak berpengetahuan dan tidak mampu menguasai teknologi.

Dari blog-mindabahasa

Mengubah Ayat Aktif menjadi Ayat Pasif

Sering kali, pelajar melakukan kesilapan apabila menukar ayat aktif transitif kepada ayat pasif apabila melibatkan ganti nama diri pertama dan kedua.

Antara ganti nama diri pertama ialah saya, hamba, aku, kami dan kita manakala ganti nama diri kedua ialah awak, engkau, kamu, anda, dan tuan.

Dalam ayat pasif melibatkan ganti nama diri pertama dan kedua, perlu diingat bahawa:

1. Tidak boleh menggunakan kata “oleh”,
2. Kata bantu seperti akan, sedang dsb. mesti hadir sebelum ganti nama diri.
3. Ganti nama diri :
contohnya, saya, anda mesti diikuti oleh kata kerja : contohnya, tulis, baca , sepak.
4. Kata kerja mestilah menjadi kata dasar seperti tulis bukannya menulis, baca bukannya membaca.

Contoh 1

Ayat Aktif Transitif :
Saya akan menulis rencana tentang isu vandalisme.Ayat Pasif : Rencana tentang isu vandalisme akan saya tulis.

Contoh 2

Ayat Aktif Transitif :
Anda telah menutup botol itu.Ayat Pasif : Botol itu telah anda tutup.

Cuba anda tukarkan ayat aktif transitif di bawah dan seterusnya betulkan contoh-contoh ayat pasif yang diberikan.

Sebaik sahaja loceng sekolah dibunyikan, awak telah memanggil Amran ke dalam kelas.

Amran telah dipanggil oleh awak ke dalam kelas sebaik sahaja loceng sekolah dibunyikan.
(Ayat pasif ini salah kerana oleh diikuti oleh ganti nama diri pertama atau kedua).

Amran, awak telah panggil ke dalam kelas sebaik sahaja loceng sekolah dibunyikan.
(Ayat pasif ini salah kerana ganti nama diri pertama/kedua mestilah diikuti oleh kata kerja).

Yang betul ialah :
Amran telah awak panggil ke dalam kelas sebaik sahaja loceng sekolah dibunyikan.

Dari blog — mindabahasa