Sunday, August 2, 2009

Pasangan apitan di---kan dan awalan di- ….

Rumus:
Subjek Bernyawa--> di---kan
Subjek Tak Bernyawa--> di-…

Huraian:

Apitan di----kan dan awalan di- yang berpasangan dalam ayat yang mempunyai dua objek kebanyakannya mempunyai subjek bernyawa dan subjek tidak bernyawa. Dalam situasi ini, subjek bernyawa hendaklah diikuti oleh apitan di-…-kan dan subjek tidak bernyawa hendaklah diikuti perkataan berawalan di-… .

Contoh:

1. Adik dijahitkan oleh ibu sehelai baju kurung. (Adik ialah subjek yang bernyawa).
2. Sehelai baju kurung dijahit oleh ibu untuk adik. (Baju kurung ialah subjek yang tidak bernyawa)

Latihan
Nyatakan ayat-ayat di bawah ini sama ada betul [ / ] atau salah [ x ]

(1) Secawan kopi dibuatkan oleh kakak untuk ayah. [ ]
(2) Ayah dibuat oleh kakak secawan kopi. [ ]
(3) Ayah dimasakkan oleh ibu sup kambing. [ ]
(4) Sup kambing dimasak oleh ibu untuk ayah. [ ]
(5) Saya diambilkan oleh pelayan itu makanan. [ ]
(6) Makanan diambil oleh pelayan itu untuk saya. [ ]
(7) Sepucuk surat dituliskan oleh Reza untuk neneknya. [ ]
(8) Nenek ditulis oleh Reza sepucuk surat.[ ]
(9) Kami akan dibelikan oleh mereka cenderamata. [ ]
(10) Cenderamata akan dibeli oleh mereka untuk kami. [ ]

No comments:

Post a Comment