Sunday, August 2, 2009

Panduan mengira perkataan

Terdapat banyak pelajar yang keliru tentang pengiraan bilangan perkataan dalam karangan, rumusan atau ringkasan. Jadi, saya mngambil kesempatan ini untuk menjelaskan perkara tersebut supaya semua pelajar memahami cara untuk menentukan sesuatu perkataan itu sama ada satu atau dua patah perkataan, dan sebagainya. Sebenarnya, pengiraan bilangan perkataan ini terdapat sedikit perbezaan dengan peperiksaan yang lain. Namun, bagi peperiksaan PMR dan SPM, pengiraan jumlah perkataan adalah sama.

Perkataan yang dikira sebagai satu patah perkataan adalah seperti yang berikut:
1. Nama khas. Contoh: Selangor Darul Ehsan
2. Perkataan berganda. Contoh: Tolong-menolong, rumah-rumah
3. Kata depan di dan ke. Contoh: Di sana, di samping, di Johor
4. Tarikh: Contoh: 12 Januari 2009
5. Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan: Contoh: Seribu lima ratus enam puluh (1,560)
6. Gelaran: Contoh: Datuk Seri, Yang Amat Berhormat

Kekeliruan yang timbul ialah bilangan patah perkataan untuk penanda wacana. Untuk pengetahuan pelajar atau calon PMR dan SPM, penanda wacana tidak dikira sebagai satu perkataan.
Sebagai contohnya:
`selain itu’ dikira sebagai dua patah perkataan.
`di samping itu’ – dua patah perkataan
`bukan itu sahaja’ – tiga patah perkataan
`oleh hal yang demikian’ – empat patah perkataan.

Dengan penjelasan ini, saya berharap agar semua pelajar atau calon PMR dan SPM 2009 tidak akan mengalami kekeliruan tentang jumlah perkataan dalam karangan, rumusan atau ringkasan.

Dari blog cikgu Aabdul Ghalib b Yunus

No comments:

Post a Comment