Monday, October 26, 2009

Fokus Karangan SPM 2009- Perpaduan


Sila rujuki Buku Teks Bahasa Melayu Tg. 5. Bacalah karangan contoh yang bertajuk `Amalan nilai-nilai murni untuk perpaduan'. Dengan berdasarkan karangan contoh tersebut, tema `perpaduan' berkemungkinan menjadi pilihan penggubal soalan.

(i) Bincangkan peranan ibu bapa untuk menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan ahli keluarga.

(ii) Bincangkan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

(iii) Tulislah rencana yang bertajuk `Perpaduan asas kegemilangan negara'.

(iv) Hasilkan sebuah cerpen yang bertemakan `Perpaduan' untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda.

(v) Huraikan peranan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan negara di dunia.

No comments:

Post a Comment